Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα της Ε΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής με σκοπό να διευκολύνουμε την επικοινωνία με τους φοιτητές μας, τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό προσωπικό του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και με όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οι επιλογές στην κορυφή της σελίδας θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε εξειδικευμένες πληροφορίες για τη συνολική λειτουργία της Κλινικής.